Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Instalator słonecznych systemów grzewczych” w ramach Projektu nr POWR.03.01.00-00-K060/16 „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mstarzomska@tu.kielce.pl do dnia 20.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe Instalator słonecznych systemów grzewczych

Klauzula informacyjna

Opublikowano dn. 22.10.2020r:

Informacja z otwarcia ofert

 

Otwarcie 29-10-2020r. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano 20.10.2020r.

Odpowiedzi, Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 30.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 23.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Otwarcie 16-11-2020 Dostawa komputera przenośnego dla Politechniki Świętokrzyskiej- w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie  – 474587-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn 17.11.2020r:

informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 23.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty

 

Otwarcie 05-10-2020r. Dostawa czujników i okablowania do systemu emisji akustycznej dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano 28.09.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

Opublikowano 05.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 16.10.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty