Otwarcie 20-11-2020r. „Wykonanie podłączenia istniejącego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na wysokości Domu Studenta „Bartek” do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej budynku Domu Studenta „Proton” i budynku Domu Studenta „Mimoza” Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn 17.11.2020r.

Odpowiedzi

Opublikowano dn. 20.11.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 14.12.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 04.11.2020 Modyfikowano: 14.12.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach