Wzory dokumentów

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


  • Wniosek o udzielenie zamówienia

Zarz_R_18_21_załącznik nr 1

  • Zapotrzebowanie na zakup aparatury, sprzętu komputerowego, oprogramowania

Zarz_R_133_21_załącznik nr 2

  • Wzór zapytania ofertowego, formularza oferty, umowy na piśmie, oświadczeń

Zarz_R_18_21_załącznik 2

  • Protokół wyboru Wykonawcy

Zarz_R_128_20_załącznik nr 6 do Regulaminu


ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ (wzór)  – dot. zamówień powyżej progów unijnych


Rekomendacje Prezesa UZP do udzielania zamówień na sprzęt komputerowy

Utworzono: Opublikowano: 12.07.2017 Modyfikowano: 02.11.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski