Wzory dokumentów

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


  • Wniosek o udzielenie zamówienia

Zarz_R_18_21_załącznik nr 1

  • Zapotrzebowanie na zakup aparatury, sprzętu komputerowego, oprogramowania

Zarz_R_128_20_załącznik nr 7 do Regulaminu

  • Wzór zapytania ofertowego, formularza oferty, umowy na piśmie, oświadczeń

Zarz_R_18_21_załącznik 2

  • Protokół wyboru Wykonawcy

Zarz_R_128_20_załącznik nr 6 do Regulaminu


ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ (wzór)  – dot. zamówień powyżej progów unijnych


Rekomendacje Prezesa UZP do udzielania zamówień na sprzęt komputerowy

Data publikacji: 12.07.2017 @ 14:46 Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2021 @ 07:32
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski