Wzory dokumentów

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


  • Wniosek o udzielenie zamówienia

Wzór wniosku

  • Zapotrzebowanie na zakup aparatury, sprzętu komputerowego, oprogramowania

Wzór zapotrzebowania

  • Zapytanie ofertowe, formularz oferty, umowa na piśmie, oświadczenia

Wzór zapytania ofertowego, formularza oferty, umowy na piśmie, oświadczeń

  • Protokół wyboru Wykonawcy

Wzór protokołu wyboru Wykonawcy


ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ (wzór)  – dot. zamówień powyżej progów unijnych


Rekomendacje Prezesa UZP do udzielania zamówień na sprzęt komputerowy

Rekomendacje Prezesa UZP do udzielania zamówień na systemy informatyczne

Opinie Prezesa UZP dotyczące zagadnień związanych z zamówieniami organizowanymi przez Szkoły Wyższe

Utworzono: Opublikowano: 12.07.2017 Modyfikowano: 08.02.2024
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski