Doktoraty, Habilitacje

Przewody doktorskie

Uchwała Nr 346/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 283/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej
Załącznik do Uchwały Senatu Nr 262/19 z dnia 25 września 2019 r. w brzmieniu przyjętym uchwałą Senatu Nr 283/19 z dnia 30 października 2019 r.
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu Nr 279/19 i 283/19)

Załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętego uchwałą Senatu Nr 262/19 (t. j. Uchwała Senatu Nr 283/19) – Wzór wniosku o wyznaczenie promotora
Załącznik nr 2 do Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętego uchwałą Senatu Nr 262/19 (t. j. Uchwała Senatu Nr 283/19) – Wzór wniosku o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się
Załącznik nr 3 do Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętego uchwałą Senatu Nr 262/19 (t. j. Uchwała Senatu Nr 283/19) – Wzór zaświadczenia
Załącznik nr 4 do Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętego uchwałą Senatu Nr 262/19 (t. j. Uchwała Senatu Nr 283/19) – Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Załącznik nr 5 do Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętego uchwałą Senatu Nr 262/19 (t. j. Uchwała Senatu Nr 283/19) – Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego
Załącznik nr 6 do Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętego uchwałą Senatu Nr 262/19 (t. j. Uchwała Senatu Nr 283/19) – Ramowy przebieg obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała Nr 279/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 262/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r.w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 262/19 z dnia 25 września 2019 r. Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik nr 1 do Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętego uchwałą Senatu Nr 262/19 – Wzór wniosku o wyznaczenie promotora

Załącznik nr 2 do Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętego uchwałą Senatu Nr 262/19 – Wzór wniosku o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się

Załącznik nr 3 do Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętego uchwałą Senatu Nr 262/19 – Wzór zaświadczenia

Załącznik nr 4 do Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętego uchwałą Senatu Nr 262/19 – Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Załącznik nr 5 do Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętego uchwałą Senatu Nr 262/19 – Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego

Załącznik nr 6 do Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętego uchwałą Senatu Nr 262/19 – Ramowy przebieg obrony rozprawy doktorskiej


Postępowanie habilitacyjne

Uchwała Nr 289/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 263/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej
Załącznik do Uchwały Senatu Nr 263/19 z dnia 25 września 2019 r. w brzmieniu przyjętym uchwałą Senatu Nr 289/19 z dnia 30 października 2019 r.
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu Nr 280/19 i 289/19)

Uchwała Nr 280/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 263/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 263/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 263/19 z dnia 25 września 2019 r. Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej


Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 z 2005 r., poz. 595 wraz z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora

Data utworzenia: 29.01.2021
Informację wytworzył: Kordian Myszkowski Dział Organizacyjno-Prawny
Data publikacji: 27.09.2019 @ 10:07 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2021 @ 11:53
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR