Postępowania awansowe

Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 2021 r. poz. 478


Uchwały Senatu

Procedura nadawania stopnia doktora obowiązująca od 10 maja 2021 r.

Uchwała Nr 93/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej


Uchwała Nr 43/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 ze zm. W sprawie Regulaminu postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 43/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 ze zm. W sprawie Regulaminu postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 346/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 283/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 262/19 z dnia 25 września 2019 r. w brzmieniu przyjętym uchwałą Senatu Nr 283/19 z dnia 30 października 2019 r.
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu Nr 279/19 i 283/19)

Uchwała Nr 279/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 262/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r.w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 262/19 z dnia 25 września 2019 r. Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej


Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 2021 r. poz. 478

Dyscypliny
inżynieria mechaniczna

dr inż. Paweł Zmarzły

dr inż. Piotr Woś

dr inż. Joanna Borowiecka-Jamrozek

Data utworzenia: 22.04.2021
Informację wytworzył: Ewelina Sierpińska Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Uchwały Senatu

Procedura nadawania stopnia doktora habilitowanego obowiązująca od 10 maja 2021 r.

Uchwała Nr 95/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik – Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej


Uchwała Nr 289/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 263/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej
Załącznik do Uchwały Senatu Nr 263/19 z dnia 25 września 2019 r. w brzmieniu przyjętym uchwałą Senatu Nr 289/19 z dnia 30 października 2019 r.
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu Nr 280/19 i 289/19)

Uchwała Nr 280/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 263/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 263/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 263/19 z dnia 25 września 2019 r. Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej


Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 z 2005 r., poz. 595 wraz z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora

Data utworzenia: 11.05.2021
Informację wytworzył: Kordian Myszkowski Dział Organizacyjno-Prawny
Data publikacji: 27.09.2019 @ 10:07 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2021 @ 07:55
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR