Postępowania awansowe

Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 2021 r. poz. 574


Uchwały Senatu

Procedura nadawania stopnia doktora obowiązująca od 10 maja 2021 r.

Uchwała Senatu Nr 159/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 132/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 93/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

archiwum


Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 2021 r. poz. 478


Uchwały Senatu

Procedura nadawania stopnia doktora habilitowanego obowiązująca od 10 maja 2021 r.

Uchwała Nr 134/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany w Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik – Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Senatu Nr 134/22

Uchwała Nr 95/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik – Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

archiwum

aktualne postępowania habilitacyjne


aktualne postępowania o nadanie tytułu profesora

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 z 2005 r., poz. 595 wraz z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora

Utworzono: 25.02.2022 Opublikowano: 27.09.2019 Modyfikowano: 05.10.2022
Autor: Maciej Frankowicz Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR