Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności:

 • kształcenie studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia
 • kształcenie na studiach doktoranckich
 • prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń
 • prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wykonywanie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki
 • kształcenie i promowanie kadry naukowej
 • upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki

Kompetencje:

 • wydawanie dyplomów ukończenia studiów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
 • nadawanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach:
  • automatyka i robotyka
  • budownictwo
  • inżynieria środowiska
  • elektrotechnika
  • inżynieria produkcji
  • mechanika
  • budowa i eksploatacja maszyn
 • nadawanie stopnia doktora habilitowanego dyscyplinach:
  • budowa i eksploatacja maszyn
  • budownictwo
  • elektrotechnika
  • inżynieria środowiska
 • przeprowadzanie procedur o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych
 • prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej na podstawie planu rzeczowo-finansowego
Data utworzenia: 02.07.2018 @ 12:00
Informację wytworzył: Kordian Myszkowski Dział Organizacyjno-Prawny
Data publikacji: 12.06.2018 @ 12:54 Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2019 @ 14:26
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR