Status prawny Uczelni

Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach jest publiczną szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668)

Uczelnia ma osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności stanowi:

  1. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  2. Statut Politechniki Świętokrzyskiej

Strategia Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej na lata 2015-2025

Uczelnię reprezentuje Rektor na podstawie ww. ustawy i aktu wyboru.

Strategia Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej na lata 2015-2025

Uchwała Nr 162/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej na lata 2015-2025

załącznik – Strategia Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej


Akty założycielskie Uczelni:

  1. Utworzenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. Dz.U. 1965 nr 23 poz. 145]
  2. Przekształcenie Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. Dz.U. 1974 nr 34 poz. 200]
Utworzono: 18.01.2021 Opublikowano: 12.06.2018 Modyfikowano: 05.11.2021
Autor: Kordian Myszkowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR