Programy studiów

Uchwała Nr 389/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Architektura do obowiązującego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Nr 389/20 z dnia 8 lipca 2020 r. Program studiów

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Nr 389/20 z dnia 8 lipca 2020 r. Program studiów

Uchwała Nr 331/20 w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środków transportu

Uchwała Nr 330/20 w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przemysłowa

Uchwała Nr 329/20 w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektromobilność

Uchwała 328/20 zmieniająca uchwałę Nr 267/19 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów (dotyczy Ekonomii)

Uchwała Nr 267/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów


Wydział Budownictwa i Architektury

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

studia stacjonarne

Katalog studiów (2020-2021)

studia niestacjonarne

Katalog studiów (2020-2021)


Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Data utworzenia: 21.07.2020 @ 14:40
Informację wytworzył: Kordian Myszkowski Dział Organizacyjno-Prawny
Data publikacji: 09.10.2019 @ 09:11 Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2020 @ 12:05
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR