Programy studiów

Uchwała Nr 139/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie biznesowe

Załącznik do Uchwały Nr 139/22 – Program studiów Zarządzanie biznesowe studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Uchwała Nr 131/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów wspólnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria biomedyczna

Program studiów wspólnych Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach inżynieria biomedyczna studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Uchwała Nr 121/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie biznesowe

Uchwała Nr 389/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Architektura do obowiązującego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta

Uchwała Nr 331/20 w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środków transportu

Uchwała 328/20 zmieniająca uchwałę Nr 267/19 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów (dotyczy Ekonomii)

Uchwała Nr 267/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów

Uchwała Nr 112/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunkach Elektrotechnika i Informatyka

Uchwała Nr 312/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Teleinformatyka

Uchwała Nr 330/20 w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przemysłowa

Uchwała Nr 329/20 w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektromobilność

Uchwała Nr 233/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku Automatyka i Robotyka

Uchwała Nr 311/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn

Uchwała Nr 310/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Wzornictwo przemysłowe

Uchwała Nr 67/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia

Uchwała Nr 69/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia

Uchwała Nr 113/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Inżynieria danych

Uchwała Nr 114/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Uchwała Nr 115/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ujednolicenia nazwy przedmiotu w programie studiów na kierunku Informatyka przemysłowa


Wydział Budownictwa i Architektury

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

studia stacjonarne

Katalog studiów (2020-2021)

studia niestacjonarne

Katalog studiów (2020-2021)


Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Utworzono: 01.12.2021 Opublikowano: 09.10.2019 Modyfikowano: 13.05.2022
Autor: Maciej Frankowicz Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR