Programy studiów

Wydział Budownictwa i Architektury

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

studia stacjonarne

Katalog studiów (2020-2021)

studia niestacjonarne

Katalog studiów (2020-2021)


Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Uchwała Nr 144/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Automatyka i Robotyka
Uch_S_144_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 145/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przemysłowa
Uch_S_145_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 146/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństw
Uch_S_146_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 147/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Inżynieria środków transportu
Uch_S_147_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 148/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn
Uch_S_148_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 149/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo przemysłowe
Uch_S_149_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 150/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka
Uch_S_150_22_załącznik_str_tyt
Uch_S_150_22_załącznik_1
Uch_S_150_22_załącznik_2
Uch_S_150_22_załącznik_3
Uch_S_150_22_załącznik_4
Uch_S_150_22_załącznik_5
Uch_S_150_22_załącznik_6
Uch_S_150_22_załącznik_7
Uch_S_150_22_załącznik_8
Uch_S_150_22_załącznik_9
Uch_S_150_22_załącznik_10a
Uch_S_150_22_załącznik_11
Uch_S_150_22_załącznik_12

Uchwała Nr 151/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Danych
Uch_S_151_22_załącznik

Uchwała Nr 152/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
Uch_S_152_22_załącznik nr 1
Uch_S_152_22_załącznik nr 2
Uch_S_152_22_załącznik nr 3
Uch_S_152_22_załącznik nr 4
Uch_S_152_22_załącznik nr 5

Uchwała Nr 153/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Geodezja i kartografia
Uch_S_153_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 154/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska
Uch_S_154_22_załącznik nr 1


Uchwała Nr 155/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii

Uch_S_155_22_załącznik nr 1
Uch_S_155_22_załącznik nr 2
Uch_S_155_22_załącznik nr 3
Uch_S_155_22_załącznik nr 4

Uchwała Nr 156/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura
Uch_S_156_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 157/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Budownictwo
Uch_S_157_22_załącznik nr 1


Uchwała Nr 139/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie biznesowe

Załącznik do Uchwały Nr 139/22 – Program studiów Zarządzanie biznesowe studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Uchwała Nr 131/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów wspólnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria biomedyczna

Program studiów wspólnych Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach inżynieria biomedyczna studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Uchwała Nr 121/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie biznesowe

Uchwała Nr 115/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ujednolicenia nazwy przedmiotu w programie studiów na kierunku Informatyka przemysłowa

Uchwała Nr 114/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Uchwała Nr 113/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Inżynieria danych

Uchwała Nr 112/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunkach Elektrotechnika i Informatyka

Uchwała Nr 69/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia

Uchwała Nr 389/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Architektura do obowiązującego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta

Uchwała Nr 331/20 w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środków transportu

Uchwała Nr 330/20 w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przemysłowa

Uchwała Nr 329/20 w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektromobilność

Uchwała 328/20 zmieniająca uchwałę Nr 267/19 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów (dotyczy Ekonomii)

Uchwała Nr 312/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Teleinformatyka

Uchwała Nr 311/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn

Uchwała Nr 310/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Wzornictwo przemysłowe

Uchwała Nr 67/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia

Uchwała Nr 267/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów

Uchwała Nr 233/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku Automatyka i Robotyka

Utworzono: 18.07.2022 Opublikowano: 09.10.2019 Modyfikowano: 20.07.2022
Autor: Maciej Frankowicz Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR