Programy studiów

Wydział Budownictwa i Architektury

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

studia stacjonarne

Katalog studiów (2020-2021)

studia niestacjonarne

Katalog studiów (2020-2021)


Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Uchwała Senatu Nr 242/24 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Transport i logistyka

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Senatu Nr 241/24 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Transport

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Senatu Nr 240/24 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Mechanika i budowa maszyn

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Senatu Nr 239/24 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Elektrotechnika

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Senatu Nr 238/24 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Senatu Nr 237/24 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Senatu Nr 236/24 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria danych

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Senatu Nr 235/24 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Geodezja i kartografia

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Senatu Nr 234/24 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Geodezja i kartografia

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Senatu Nr 233/24 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Odnawialne źródła energii

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Senatu Nr 232/24 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Odnawialne źródła energii

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Nr 231/24 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria środowiska

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Senatu Nr 230/24 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria środowiska

Załącznik do uchwały – program studiów


Uchwała Senatu Nr 228/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Budownictwo

Załącznik do uchwały – program studiów

Uchwała Nr 217/24 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie dla inżynierów

Załącznik – Program studiów Zarządzanie dla inżynierów studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Uchwała Nr 216/24 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Logistyka

Załącznik – Program studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Uchwała Nr 211/24 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku architektura

Uchwała Nr 203/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Uchwała Nr 199/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunkach Ekonomia i Logistyka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 199/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 198/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo oraz zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 198/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 198/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 197/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunkach Automatyka i elektrotechnika przemysłowa, Teleinformatyka, Elektrotechnika oraz Informatyka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 196/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Uchwała Nr 182/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie biznesowe

Załącznik do Uchwały Nr 182/23 – Program studiów Zarządzanie biznesowe I st.

Uchwała Nr 181/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w programach studiów w zakresie nazwy i przyporządkowania do dyscyplin w związku ze zmianą nazw niektórych dyscyplin naukowych

Uchwała Nr 177/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka
Załącznik 1 – Program studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 144/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Automatyka i Robotyka
Uch_S_144_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 145/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przemysłowa
Uch_S_145_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 146/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństw
Uch_S_146_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 147/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Inżynieria środków transportu
Uch_S_147_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 148/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn
Uch_S_148_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 149/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo przemysłowe
Uch_S_149_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 150/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka
Uch_S_150_22_załącznik_str_tyt
Uch_S_150_22_załącznik_1
Uch_S_150_22_załącznik_2
Uch_S_150_22_załącznik_3
Uch_S_150_22_załącznik_4
Uch_S_150_22_załącznik_5
Uch_S_150_22_załącznik_6
Uch_S_150_22_załącznik_7
Uch_S_150_22_załącznik_8
Uch_S_150_22_załącznik_9
Uch_S_150_22_załącznik_10a
Uch_S_150_22_załącznik_11
Uch_S_150_22_załącznik_12

Uchwała Nr 151/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Danych
Uch_S_151_22_załącznik

Uchwała Nr 152/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
Uch_S_152_22_załącznik nr 1
Uch_S_152_22_załącznik nr 2
Uch_S_152_22_załącznik nr 3
Uch_S_152_22_załącznik nr 4
Uch_S_152_22_załącznik nr 5

Uchwała Nr 153/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Geodezja i kartografia
Uch_S_153_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 154/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska
Uch_S_154_22_załącznik nr 1


Uchwała Nr 155/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii

Uch_S_155_22_załącznik nr 1
Uch_S_155_22_załącznik nr 2
Uch_S_155_22_załącznik nr 3
Uch_S_155_22_załącznik nr 4

Uchwała Nr 156/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura
Uch_S_156_22_załącznik nr 1

Uchwała Nr 157/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Budownictwo
Uch_S_157_22_załącznik nr 1


Uchwała Nr 131/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów wspólnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria biomedyczna

Program studiów wspólnych Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach inżynieria biomedyczna studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Uchwała Nr 115/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ujednolicenia nazwy przedmiotu w programie studiów na kierunku Informatyka przemysłowa

Uchwała Nr 114/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Uchwała Nr 113/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Inżynieria danych

Uchwała Nr 112/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunkach Elektrotechnika i Informatyka

Uchwała Nr 69/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia

Uchwała Nr 389/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Architektura do obowiązującego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta

Uchwała Nr 331/20 w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środków transportu

Uchwała Nr 330/20 w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przemysłowa

Uchwała Nr 329/20 w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektromobilność

Uchwała 328/20 zmieniająca uchwałę Nr 267/19 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów (dotyczy Ekonomii)

Uchwała Nr 312/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Teleinformatyka

Uchwała Nr 311/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn

Uchwała Nr 310/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Wzornictwo przemysłowe

Uchwała Nr 67/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia

Uchwała Nr 267/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów

Uchwała Nr 233/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku Automatyka i Robotyka

Utworzono: 29.03.2024 Opublikowano: 09.10.2019 Modyfikowano: 19.07.2024
Autor: Maciej Frankowicz Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR