Asystent – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DATA OGŁOSZENIA: 21.03.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.04.2022 r.

SŁOWA KLUCZOWE: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, energetyka wodna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych
w zakresie: systemów pomiarowych OZE, instalacji fototermicznych i fotowoltaicznych, energetyki wiatrowej, energetyki wodnej, małych elektrowni wodnych.

Czytaj dalej

Nabór na stanowisko elektryka w Dziale Głównego Energetyka

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie: – średnie lub wyższe techniczne (preferowane w specjalności: elektrycznej),
 • posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego Grupy 1 uprawniającego do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 1kV, aparatura kontrolno-pomiarowa i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń instalacji i urządzeń wymienionych powyżej,
 • umiejętność czytania rysunków i schematów w zakresie elektryki, teletechniki i automatyki,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz współpracy w zespole,
 • komunikatywność, samodzielność,
 • znajomość programów komputerowych: AutoCad,

Czytaj dalej

Pracownik na stanowisko portiera w Domu Studenta

1. Od kandydatów oczekujemy:

 • Umiejętności obsługi kasy fiskalnej, urządzeń elektronicznych oraz komputera,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Komunikatywności, rzetelności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków,
 • Umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • Wykształcenia minimum średniego,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Czytaj dalej

Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Utrzymania, Remontów i Inwestycji

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie: – średnie lub wyższe techniczne (preferowane budowlane w specjalności: konstrukcyjnej, sanitarnej lub elektrycznej),
 • znajomość obsługi komputera, znajomość programów komputerowych: MS Office,
 • znajomość procedur administracyjnych oraz podstawowa znajomość ustawy „Prawo budowlane” i ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”,
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego (ksero, ploter, skaner).

Czytaj dalej

Politechnika Świętokrzyska ogłasza nabór na stanowisko Inspektora nadzoru robót elektrycznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, techniczne;
 • praktyka zawodowa: – minimum 5-letnia udokumentowana praca w zawodzie,
  na stanowisku: kierownika robót, lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru, posiadającego doświadczenie przy realizacji budynków kubaturowych w branży elektrycznej wyposażonych w instalacje: automatyki przemysłowej, teletechniczne, sygnalizacji pożaru;
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót bez ograniczeń;
 • znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office i programów specjalistycznych typu ACAD, NORMA lub inne do kosztorysowania.

Czytaj dalej

Asystent w Katedrze Technologii Mechanicznej i Metrologii

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
SPECJALNOŚĆ: automatyka i robotyka
DATA OGŁOSZENIA: 17.01.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.02.2022
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-nastanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: automatyka i robotyka

Czytaj dalej

Asystent w Katedrze Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
DATA OGŁOSZENIA: 17.01.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.02.2022
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: metaloznawstwo, techniki wytwarzania, spawalnictwo, metalurgia proszków, materiały kompozytowe, metalografia

Czytaj dalej

Konkursu na stanowisko adiunkt/asystent w Katedrze Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną na WZiMK

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne, adiunkt, asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu i jakości (dyscyplina deklarowana)
DATA OGŁOSZENIA: 5.01.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.02.2022 r.
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem, zarządzanie własnością intelektualną, controlling

Czytaj dalej