Konkurs na stanowisko pracownika technicznego

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: starszy technik

SŁOWA KLUCZOWE: obsługa laboratorium dydaktycznego, obsługa sprzętu do analiz chemicznych, przygotowanie odczynników chemicznych.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DZIEDZINA NAUKI: nauki inżynieryjno-techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa, geodezja i transport

DATA OGŁOSZENIA:  20/03/2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18/04/2024

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: budownictwo, technologie robót budowlanych Czytaj dalej

Konkurs na zatrudnienie pracownika w Dziale Administracji Domów Studenckich

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika w Dziale Administracji Domów Studenckich na stanowisko sprzątaczka

 Wymagania :

 • Wykształcenie: zawodowe
 • Dokładność i sumienność podczas wykonywania powierzonych obowiązków,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętności pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • Umiejętności społeczne w kontaktach z młodzieżą,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv wraz z listem motywacyjnym,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (link)

Szczegółowe informacje  dotyczące wymagań dodatkowych, zakresu wykonywanych zadań i wymaganych dokumentów, dostępne są   pod numerem tel. 041 34 24  649  w godzinach od 9-12.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16.02.2024 r w Biurze Kanclerza pok. nr 31 budynek D lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Biuro Kanclerza

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,

Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DATA OGŁOSZENIA: 04.01.2024 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.02.2024 r.

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/

Czytaj dalej

Nabór na stanowisko bibliotekarza w Oddziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej (preferowane), lub inne wyższe magisterskie.
 • Biegła obsługa komputera w środowisku Windows oraz pakietu biurowego MS Office.
 • Znajomość języków obcych umożliwiających opracowanie zbiorów.
 • Znajomość i umiejętność obsługi baz danych i katalogów.
 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej, komunikatywność, otwartość i predyspozycje do nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność i wysoka kultura osobista.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji na warsztatach i szkoleniach

Czytaj dalej

Konkurs na asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie matematyka

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka, inżynieria mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA: 1.12.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.01.2024 r.

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka stosowana, metody numeryczne, modelowanie matematyczne

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DZIEDZINA NAUKI: nauki inżynieryjno – techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: architektura i urbanistyka

DATA OGŁOSZENIA: 20/11/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21/12/2023

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: architektura, urbanistyka

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DZIEDZINA NAUKI: nauki inżynieryjno – techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: architektura i urbanistyka

DATA OGŁOSZENIA:  20/11/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21/12/2023

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: architektura, urbanistyka

Czytaj dalej