Organizacja Uczelni

Politechnika Świętokrzyska wykonuje swoje zadania poprzez jednostki organizacyjne prowadzące działalność:

  • podstawową, obejmującą kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, prowadzenie badań naukowych oraz szerzenie wiedzy i informacji naukowej
  • administracyjną na rzecz działalności podstawowej Uczelni
  • pomocniczą o charakterze gospodarczym, usługowym lub kulturalnym oraz socjalnym

Jednostkami organizacyjnymi działalności podstawowej są:

Jednostki organizacyjne administracji centralnej wg pionów funkcjonalnych

Jednostki organizacyjne pionu kanclerza

Data utworzenia: 15.07.2018 @ 12:00
Informację wytworzył: Kordian Myszkowski Dział Organizacyjno-Prawny
Data publikacji: 18.06.2018 @ 14:14 Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2018 @ 11:27
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR