Organizacja Uczelni

Politechnika Świętokrzyska wykonuje swoje zadania poprzez jednostki organizacyjne prowadzące działalność:

  • podstawową, obejmującą kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, prowadzenie badań naukowych oraz szerzenie wiedzy i informacji naukowej
  • administracyjną na rzecz działalności podstawowej Uczelni
  • pomocniczą o charakterze gospodarczym, usługowym lub kulturalnym oraz socjalnym

Struktura Uczelni

Utworzono: 16.07.2018 Opublikowano: 18.06.2018 Modyfikowano: 08.11.2021
Autor: Kordian Myszkowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR