Nieruchomości Uczelni

Własność Uczelni stanowią:

  1. nieruchomości zabudowane położone w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego o powierzchni 181 905 m2
  2. nieruchomości zabudowane położone w Kielcach przy ul. Warszawskiej 430 o powierzchni 27 576 m2
  3. nieruchomości niezabudowane w Kielcach przy ul. Warszawskiej, działki o nr ewid. 672 i 673 i powierzchni 6 758 m2
  4. nieruchomość zabudowana położona w Sandomierzu przy ul. Mariackiej 6 o powierzchni 239 m2

w tym zlokalizowane na nich obiekty:

Ad. 1. budynki dydaktyczne, hale laboratoryjne, domy studenta, budynek Biblioteki Głównej, hala dydaktyczno-sportowa, Centrum Laserowych Technologii Metali, Główna Aula Wykładowa, Akademickie Centrum Socjalno-Kulturalne oraz budynki laboratoryjno-warsztatowe i magazynowe o powierzchni zabudowy 28 556,75 m2 i kubaturze 435 966 m3

Ad. 2. budynek kotłowni, budynek administracyjno-dydaktyczny, budynek warsztatowy „mała hala”, budynek warsztatowy „duża hala”, budynek magazynowy nr 1 i budynek magazynowy nr 2 o łącznej powierzchni zabudowy 4 858,86 m2 i kubaturze 38 511 m3

Ad. 4. budynek Ośrodka Architektury i Humanistyki w Sandomierzu o powierzchni zabudowy 179,03 m2 i kubaturze 1 436 m3

W dyspozycji Uczelni jest 50 mieszkań o powierzchni 2 177 m2 z tytułem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajdujących się w Kielcach przy ul. Jarzębinowej 6.

Utworzono: 23.05.2019 Opublikowano: 14.12.2021 Modyfikowano: 14.12.2021
Autor: Zygmunt Papros Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR