Szkoła doktorska

Zasady rekrutacji w roku akademickim 2024/2025

Decyzja Nr 1 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2024/2025

Uchwała Nr 212/24 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej na rok akademicki 2024/2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu PŚk Nr 212/24 z dnia 28 lutego 2024 r. – Oświadczenie potencjalnego promotora dla kandydata do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej na rok akademicki 2024/2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Senatu PŚk Nr 212/24 z dnia 28 lutego 2024 r. – Pomysł/projekt badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PŚk Nr 212/24 z dnia 28 lutego 2024 r. – Oświadczenia kandydata do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej na rok akademicki 2024/2


Zasady rekrutacji w roku akademickim 2023/2024

Decyzja Nr 14/23 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej z dnia 22 września 2023 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji uzupełniającej na rok akademicki 2023/2024

Uchwała Nr 179/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej na rok akademicki 2023/2024

Załącznik do uchwały Senatu Nr 179/23 – Oświadczenia kandydata do Szkoły Doktorskiej w Politechnice w Świętokrzyskiej na rok akademicki 2023/2024

Decyzja Nr 2/23 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2023/2024


Program kształcenia w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej Nr 213/24 z dn. 28 lutego 2024 r.

Załącznik do Uchwały Nr 213/24 – program kształcenia obowiązujący doktorantów rozpoczynających kształcenie od rok ak. 2024/2025

Uchwała Nr 180/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej w związku ze zmianą nazw dyscyplin naukowych

Uchwała Nr 77/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 200/19 z dnia 29 maja 2019 r w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały NR 77/21 – PROGRAM KSZTAŁCENIA

Uchwała Nr 205/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 200/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 200/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 200/19
PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ


Regulamin Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Senatu Nr 186/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik – tekst jednolity Regulaminu

Uchwała Nr 92/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 345/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany organizacji kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Nr 261/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

załącznik nr 1 – REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ


Archiwum

Utworzono: 16.02.2022 Opublikowano: 05.06.2019 Modyfikowano: 07.03.2024
Autor: dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR