Szkoła doktorska

Zasady rekrutacji w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Nr 15/22 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej z dnia 9 września 2022 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji uzupełniającej na rok akademicki 2022/2023

Decyzja Nr 1/22 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023

Uchwała Nr 130/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej na rok akademicki 2022/2023

Regulamin obowiązujący od 1 października 2022

Regulamin Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Zasady rekrutacji w roku akademickim 2021/2022

Uchwała Nr 76/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej na rok akademicki 2021/2022

Oświadczenia kandydata do Szkoły Doktorskiej w Politechnice w Świętokrzyskiej na rok akademicki 2021/2022

Zasady rekrutacji w roku akademickim 2020/2021

Uchwała Nr 323/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej w roku akademickim 2020/2021

Załącznik do Uchwały Senatu PŚk Nr 323/20 – Oświadczenia kandydata do Szkoły Doktorskiej w Politechnice w Świętokrzyskiej w roku akademickim 2020/2021

Regulamin

Uchwała Nr 92/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin obowiązujący od 10 maja 2021 r.


Uchwała Nr 345/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany organizacji kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Nr 261/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

załącznik nr 1 – REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Zasady rekrutacji w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Nr 199/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Nr 203/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia liczby miejsc w poszczególnych dyscyplinach prowadzonych w Szkole Doktorskiej Politechniki Świętokrzyskiej dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała Nr 204/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia minimalnej liczby punktów uprawniającej do wpisu na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020

Program kształcenia  w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 77/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 200/19 z dnia 29 maja 2019 r w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały NR 77/21 – PROGRAM KSZTAŁCENIA

Uchwała Nr 200/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 200/19
PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Uchwała Nr 205/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 200/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej

Utworzono: 16.02.2022 Opublikowano: 05.06.2019 Modyfikowano: 09.09.2022
Autor: dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR