Raporty i uchwały PKA

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)


kierunki na Wydziale Budownictwa i Architektury


kierunki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 • elektrotechnika, I i II stopień, profil ogólnoakademicki, rok oceny 2019
  uchwała PKA
 • informatyka, I i II stopień, profil ogólnoakademicki, rok oceny 2019
  raport PKA
  uchwała PKA

kierunki na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki


kierunki na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn

 • automatyka i robotyka, I i II stopień, profil ogólnoakademicki, rok oceny 2019
  uchwała PKA
 • transport (od roku 2020/2021 inżynieria środków transportu), I i II stopień, profil ogólnoakademicki, rok oceny 2015
  raport PKA
  uchwała PKA
 • mechanika i budowa maszyn, I i II stopień, profil ogólnoakademicki, rok oceny 2017
  raport PKA
  uchwała PKA

kierunki na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 • ekonomia, I i II stopień, profil praktyczny, rok oceny 2020
 • logistyka, I stopień, profil ogólnoakademicki, rok oceny 2018
  raport PKA
  uchwała PKA
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, I i II stopień, profil ogólnoakademicki, rok oceny 2017
  raport PKA
  uchwała PKA
Data publikacji: 06.02.2020 @ 08:57 Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2020 @ 14:29
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR