Własność intelektualna, infrastruktura badawcza – regulaminy

Uchwała Nr 176/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Świętokrzyskiej Nr 176/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji


Uchwała Nr 183/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji

Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Świętokrzyskiej Nr 183/15 z dnia 25 marca 2015 r. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji


Uchwała Nr 191/23 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej Politechniki Świętokrzyskiej przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 191/23 z dnia 24 maja 2023 r.
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej Politechniki Świętokrzyskiej przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym

Uchwała Nr 184/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 184/15 z dnia 25 marca 2015 r. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Świętokrzyskiej

Utworzono: 22.07.2019 Opublikowano: 29.07.2019 Modyfikowano: 02.06.2023
Autor: Kordian Myszkowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR