Informacja o przedłużeniu terminu składania prac konkursowych na koncepcję gry planszowej.

W związku z wpłynięciem zapytania o możliwość przedłużenia terminu składania prac konkursowych na koncepcję gry planszowej .,Zagrajmy jednostkami miar” Organizator wyraża zgodę i ustala nowy termin zakończenia konkursu na dzień 24.06.2022 r. godz. 15.30. Sposób i forma składania prac pozostają bez zmian. Projekt pt. „Metrologia szansa i wyzwanie przyszłości” realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” na podstawie umowy nr SONP/SP/512777/2021 z dnia 07.12.2021 r.

Konkurs na koncepcję gry planszowej

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ogłasza konkurs na koncepcję gry planszowej pn. „Zagrajmy jednostkami miar” w ramach projektu „Metrologia szansa i wyzwanie przyszłości” realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Czytaj dalej

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie uprawnień do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 05.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 18.05.2022r.

Informacja o unieważnieniu postępowania