INFORMACJA o zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego

Nazwa i siedziba dysponenta:

 • Politechnika Świętokrzyska
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce

Wykaz zużytych składników majątku określa załącznik nr 1a.

Nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych składników majątku określonych w załączniku nr 1a dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Czytaj dalej

INFORMACJA o zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego

 1. Nazwa i siedziba dysponenta: Politechnika Świętokrzyska
  Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce
 1. Wykaz zużytych składników majątku określa załącznik nr 1a.
 2. Nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych składników majątku określonych w załączniku nr 1a dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek ten powinien zawierać:

Czytaj dalej

Usługa przedłużenia wsparcia Software Assurance dla posiadanej licencji systemów Windows (na klastrze GOS) na okres 36 miesięcy dla Politechniki Świętokrzyskiej

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lkoska@tu.kielce.pl do dnia 30 czerwca 2023 r. (piątek) 

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 21.06.2023 r.

Odpowiedzi