Studia

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022

Uchwała Nr 370/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022


Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Uchwała Nr 353/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 załącznik do Zarządzenia Nr 50/20

Zarządzenie Nr 50/ 20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Senatu Nr 206/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia 

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/20

Uchwała Nr 206/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Załącznik do Uchwały Senatu PŚk Nr 206/19 z dn. 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej na rok akademicki 2020/2021


Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Uchwała Nr 369/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2024/2025

Uchwała Nr 352/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/21

Uchwała Nr 207/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2023/2024

Załącznik do Uchwały Senatu PŚk Nr 207/19 z dn. 26 czerwca 2019 r. Olimpiady i konkursy uprawniające laureatów lub finalistów do przyjęcia na studia bez postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2023/2024

Uchwała Nr 150/18 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Olimpiady i konkursy uprawniające laureatów i finalistów do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23: – załącznik


Opłaty za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 51/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej – zmieniające Zarządzenie Nr 33/19 w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zarządzenie Nr 52/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej – w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2020/2021

Załącznik do Zarządzenia Nr 52/20

Zarządzenie Nr 40/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2020/2021

Załącznik – Wysokość opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Nr 60/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/19 w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zarządzenie Nr 33/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zarządzenie Nr 26/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami wnoszonych przez kandydatów na studia i studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2019/2020

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 26/19 z dnia 16 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 19/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2019/2020

Wysokość opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2019/2020


Regulamin studiów

Uchwała Nr 371/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Uchwała Nr 354/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Uchwała Nr 340/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej 

Uchwała Nr 210/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały nr 210/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku – Regulamin studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała nr 5/19 Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PŚk z dn. 26 czerwca 2019 w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów w Politechnice Świętokrzyskiej


Regulamin świadczeń dla studentów
https://tu.kielce.pl/start/studenci/stypendia-i-pomoc-materialna/


Zasady weryfikacji efektów uczenia się i przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uczelni przy użyciu  środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie Nr 123/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się kreślonych w programie studiów oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 1 – Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się
określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 2 – Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uczelni
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 1 do załącznika nr 2 – Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej


Regulamin potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Uchwała Nr 270/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Świętokrzyskiej nr 270/19 z dnia 25 września 2019 r. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Załącznik do Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów wprowadzonego uchwałą Senatu PŚk nr 270/19 z dn. 25 września 2019 r. – Wzór wniosku


Opłaty za zakwaterowanie w DS

Zarządzenie nr 12/2020 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 4 września 2020 zmieniające Zarządzenie nr 5 /2020 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w domach studenckich

Zarządzenie nr 5/2020 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich

Zarządzenie nr 8/2019 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich.

Zarządzenie nr 10/2019 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 sierpnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 8/2019 Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich

Data utworzenia: 2.12.2020 @ 11:37
Informację wytworzył: Kordian Myszkowski Dział Organizacyjno-Prawny
Data publikacji: 28.12.2018 @ 10:48 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2020 @ 09:18
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR