Postępowania o udzielenie zamówień powyżej 130 000 złotych netto

Adres platformy za pomocą której prowadzone są postępowania, udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ wraz z innymi dokumentami bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pomocą której odbywać się będzie komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami:

www.logintrade.net

Data publikacji: 21.07.2021 @ 11:33 Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2021 @ 12:00
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski