Otwarcie 04-11-2020r. Dostawa czasopism krajowych i zagranicznych w wersji drukowanej oraz elektronicznej dla Biblioteki Głównej i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Świętokrzyskiej w 2021 roku

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano 26.10.2020 r.

Odpowiedzi, Zmiana SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2A do Oferty

Załącznik do Umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 04.11.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn. 20.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 19.10.2020 Modyfikowano: 20.11.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach