Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt: „System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania , intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych(akronim TWEC), realizowanego zgodnie z umową z NCBR nr POIR.0401.04-00-0035/19

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: s.deniziak@tu.kielce.pl do dnia 12.05.2022r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie uprawnień do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 05.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 18.05.2022r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie uprawnień do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 09.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano:13.04.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Usługa przeprowadzenia kursów – szkoleń certyfikowanych, w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 , Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” : CZĘŚĆ I: Szkolenie z ABAQUSa w zakresie ABAQUS/Standard i ABAQUS/Explicit; CZĘŚĆ II: Szkolenie z ABAQUSa w zakresie Modeling Fracture and Failure with Abaqus.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 24.01.2022r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa przeprowadzenia egzaminu certyfikującego ECB*L (I i II stopień) w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 24.01.2022r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt. „Technologia wytwarzania innowacyjnych wysokowytrzymałych kompozytów asfaltowych zbrojonych włóknami, z przeznaczeniem do budowy nowych i modernizacji istniejących dróg o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej”

Termin składania ofert: 15.10.2021r.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mskrzypczak@tu.kielce.pl

Zapytanie ofertowe – usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego

Opublikowano: 20.10.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę układu do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 23.09.2021 r.

Baza Konkurencyjności ogłoszenie_69547

Zapytanie ofertowe

Opublikowane 5.10.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza Konkurencyjności -rozstrzygniecie_ogloszenia_69547