Usługa gastronomiczna polegająca na zapewnieniu wyżywienia w dniu 05.06.2024 r w miejscowości Włoszczowa dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach realizacji Zadania II projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beataw@tu.kielce.pl do dnia 23.05.2024 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej w ramach realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 09.05.2024 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Opublikowano: 09.05.2024 r.

Odpowiedź na pytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz o odrzuceniu ofert

Dostawa arkuszy blachy z czarnej stali, płyty aluminiowej oraz kompozytów włóknistych w ramach realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 08.05.2024 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I oraz części II oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części III

 

Dostawa filamentów PLA do drukarki MakerBot Sketch w ramach realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 29.04.2024 r. godz. 10:00

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa gastronomiczna w dniu 24.04.2024 r. oraz w dniu 25.04.2024 r. w Otwocku w ramach Projektu pod nazwą „Dziś uczeń – jutro student” ;nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,  do dnia 22.04.2024 r. g. 10:00

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Dostawa statuetek dla zwycięzców konkursu „O Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej” w ramach projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 08.04.2024 r. g. 10:00

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – wzór oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert

Informacja dotycząca odstąpienia od zawarcia umowy

Usługa gastronomiczna w dniu 10.04.2024r. w Łodzi polegająca na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu w związku z realizacją Zadania nr XV projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 03.04.2024 r. g. 10:00

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Usługa gastronomiczna w dniu 04.04.2024r. w Warszawie polegająca na zapewnieniu wyżywienia dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach realizacji Zadania nr XV „Kształcenie w terenie – wyjazdowe szkolenia edukacyjne dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych” projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 26.03.2024r. g. 10:00

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Usługa gastronomiczna polegającą na zapewnieniu wyżywienia w dniu 26 marca 2024 r. dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beataw@tu.kielce.pl do dnia 18.03.2024 r. g. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty