ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę Okularów wirtualnej rzeczywistości VR w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 24.06.2021 r.

Baza Konkurencyjności ogloszenie_54003

Zapytanie ofertowe

Opublikowano 28.06.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza Konkurencyjności rozstrzygniecie_ogloszenia_54003

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu ”Efektywne metody pracy dydaktycznej – szkoła tutorów akademickich, sztuka motywowania, odkrywanie talentów” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 23.06.2021 r.

Zapytanie Ofertowe

Opublikowano: 28.06.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty