INFORMACJA o zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego

Nazwa i siedziba dysponenta:

 • Politechnika Świętokrzyska
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce

Wykaz zużytych składników majątku określa załącznik nr 1a.

Nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych składników majątku określonych w załączniku nr 1a dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Czytaj dalej

INFORMACJA o zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego

 1. Nazwa i siedziba dysponenta: Politechnika Świętokrzyska
  Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce
 1. Wykaz zużytych składników majątku określa załącznik nr 1a.
 2. Nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych składników majątku określonych w załączniku nr 1a dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek ten powinien zawierać:

Czytaj dalej