Majątek i struktura własnościowa

Struktura własnościowa – własność państwowych osób prawnych


Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2021 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 314 140 595,67 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 115 598712,78 zł

Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2020 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 285 984 637,22 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 123 957 300,31 zł

Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2019 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 270.592.028,28 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 96.501.261,26 zł

 • Struktura własnościowa – własność państwowych osób prawnych
 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2018 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 223.962.675,97 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 72.155.070,24 zł

 • Struktura własnościowa – własność państwowych osób prawnych
 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2017 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 225.309,58 tys. zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 41.653,05 tys. zł

 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2016 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 236.336,39 tys. zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 39.805,77 tys. zł

 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2015 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 250.948,43 tys. zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 37.329,97 tys. zł
Utworzono: 29.09.2021 Opublikowano: 12.06.2018 Modyfikowano: 07.11.2022
Autor: Rafał Matys Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR