Majątek i struktura własnościowa

Struktura własnościowa – własność państwowych osób prawnych

 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2019 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 270.592.028,28 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 96.501.261,26 zł

 • Struktura własnościowa – własność państwowych osób prawnych
 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2018 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 223.962.675,97 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 72.155.070,24 zł

 • Struktura własnościowa – własność państwowych osób prawnych
 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2017 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 225.309,58 tys. zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 41.653,05 tys. zł

 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2016 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 236.336,39 tys. zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 39.805,77 tys. zł

 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2015 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 250.948,43 tys. zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 37.329,97 tys. zł
Data utworzenia: 07.07.2020 @ 12:00
Informację wytworzył: Rafał Matys Dział Kwestor

Nieruchomości Uczelni

Własność Uczelni stanowią:

 1. nieruchomości zabudowane położone w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego o powierzchni 181 905 m2
 2. nieruchomości zabudowane położone w Kielcach przy ul. Warszawskiej 430 o powierzchni 27 576 m2
 3. nieruchomości niezabudowane w Kielcach przy ul. Warszawskiej, działki o nr ewid. 672 i 673 i powierzchni 6 758 m2
 4. nieruchomość zabudowana położona w Sandomierzu przy ul. Mariackiej 6 o powierzchni 239 m2

w tym zlokalizowane na nich obiekty:

Ad. 1. budynki dydaktyczne, hale laboratoryjne, domy studenta, budynek Biblioteki Głównej, hala dydaktyczno-sportowa, Centrum Laserowych Technologii Metali, Główna Aula Wykładowa, Akademickie Centrum Socjalno-Kulturalne oraz budynki laboratoryjno-warsztatowe i magazynowe o powierzchni zabudowy  28 556,75 m2 i kubaturze 435 966 m3

Ad. 2. budynek kotłowni, budynek administracyjno-dydaktyczny, budynek warsztatowy „mała hala”, budynek warsztatowy „duża hala”, budynek magazynowy nr 1 i budynek magazynowy nr 2 o łącznej powierzchni zabudowy 4 858,86 m2 i  kubaturze 38 511 m3

Ad. 4. budynek Ośrodka Architektury i Humanistyki w Sandomierzu o powierzchni zabudowy 179,03 m2  i kubaturze 1 436 m3

W dyspozycji Uczelni jest 50 mieszkań o powierzchni 2 177 m2 z tytułem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajdujących się w Kielcach przy ul. Jarzębinowej 6.

Data utworzenia: 23.05.2019 @ 12:00
Informację wytworzył: Zygmunt Papros Sekcja Spraw Własnościowych i Podziału Kosztów
Data publikacji: 12.06.2018 @ 12:54 Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2020 @ 09:57
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: