Majątek i struktura własnościowa

Struktura własnościowa – własność państwowych osób prawnych

Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2022 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)
  303 755 577,09 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
  131 672 042,79 zł

Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2021 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)
  314 140 595,67 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
  115 598712,78 zł

Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2020 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)
  285 984 637,22 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
  123 957 300,31 zł

Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2019 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)
  270.592.028,28 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
  96.501.261,26 zł

 • Struktura własnościowa – własność państwowych osób prawnych
 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2018 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)
  223.962.675,97 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
  72.155.070,24 zł

 • Struktura własnościowa – własność państwowych osób prawnych
 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2017 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)
  225.309,58 tys. zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
  41.653,05 tys. zł

 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2016 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)
  236.336,39 tys. zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
  39.805,77 tys. zł

 • Majątek w dyspozycji Uczelni – stan na dzień 31.12.2015 r. w tys. złotych

z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)
  250.948,43 tys. zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje, krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
  37.329,97 tys. zł
Utworzono: 15.06.2023 Opublikowano: 12.06.2018 Modyfikowano: 15.06.2023
Autor: Rafał Matys Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR