Otwarcie: 27.09.2021r. Dostawa mobilnych magazynów energii-samochód elektryczny badawczy w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Otwarcie 15.02.2021r. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 628692-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano 27.01.2021 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Opublikowano 01.02.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 29.01.2021 r.

Odpowiedzi 2 , zmiana SIWZ

Opublikowano 03.02.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Opublikowano dn. 15.02.2021r.:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części XII

Opublikowano dn. 09.03.2021 r.:

Informacja o wyniku

Otwarcie 19.01.2021r. Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 606784-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano 20.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 18.02.2021 r.

Informacja o wyniku postępowania

Otwarcie 05.01.2021r. Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 579668-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 07.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 28.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części XI

Opublikowano dn. 17.02.2021 r.

Informacja o wyniku postępowania w zakresie części od I do X

Otwarcie 28-12-2020 r. Dostawa tabletów i smartfonów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 28.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 19.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 14-12-2020 r. Dostawa drukarek 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 543195-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 14.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 04.01.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 11.12.2020 r.-Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 539794-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 14.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 14.01.2021r.

Informacja o wyniku postępowania

Otwarcie: 05.12.2019 r. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 18.11.2019 r.

Zmiana  treści SIWZ :

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 22.11.2019 r.

Zmiana treści SIWZ:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 06.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 10.01.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 27.01.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części III