Otwarcie: 27.09.2021r. Dostawa mobilnych magazynów energii-samochód elektryczny badawczy w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Utworzono: Opublikowano: 23.08.2021 Modyfikowano: 23.08.2021
Autor: Publikujący: Anna Baćkowska Modyfikujący: Anna Baćkowska