Otwarcie 15.02.2021r. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 628692-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano 27.01.2021 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Opublikowano 01.02.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 29.01.2021 r.

Odpowiedzi 2 , zmiana SIWZ

Opublikowano 03.02.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Opublikowano dn. 15.02.2021r.:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części XII

Opublikowano dn. 09.03.2021 r.:

Informacja o wyniku

Utworzono: Opublikowano: 28.12.2020 Modyfikowano: 09.03.2021
Autor: Publikujący: Anna Baćkowska Modyfikujący: Anna Baćkowska