Otwarcie 28-12-2020 r. Dostawa tabletów i smartfonów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 28.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 19.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 24.11.2020 Modyfikowano: 19.01.2021
Autor: Publikujący: Anna Baćkowska Modyfikujący: Anna Baćkowska