Otwarcie 11.12.2020 r.-Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 14.01.2021)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 539794-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 14.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 14.01.2021r.

Informacja o wyniku postępowania

Last Updated on 14.01.2021 by Iwona Ziach

Data publikacji: 12.11.2020 @ 11:14 Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2021 @ 11:22
Osoba publikująca: Anna Baćkowska Osoba modyfikująca: Iwona Ziach