Otwarcie 11.12.2020 r.-Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 539794-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 14.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 14.01.2021r.

Informacja o wyniku postępowania

Utworzono: Opublikowano: 12.11.2020 Modyfikowano: 14.01.2021
Autor: Publikujący: Anna Baćkowska Modyfikujący: Iwona Ziach