Otwarcie 14-12-2020 r. Dostawa drukarek 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 543195-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 14.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 04.01.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 13.11.2020 Modyfikowano: 04.01.2021
Autor: Publikujący: Anna Baćkowska Modyfikujący: Anna Baćkowska