Otwarcie:13.12.2019 r. Dostawę drukarki do obsługi ELS i ELD, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 16.01.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, odrzuceniu ofert w częściach V, VI oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części II, III, IV, V, VI

Otwarcie 27-09-2019 r. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 24.09.2019 r.

Odpowiedzi

Zmiana Ogłoszenia UZP

Opublikowano:27.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 14.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 04.10.2019 r. – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano 04.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 30.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty