Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie uprawnień do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 05.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 18.05.2022r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie uprawnień do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 09.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano:13.04.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę układu do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 23.09.2021 r.

Baza Konkurencyjności ogłoszenie_69547

Zapytanie ofertowe

Opublikowane 5.10.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza Konkurencyjności -rozstrzygniecie_ogloszenia_69547

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę Okularów wirtualnej rzeczywistości VR w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 24.06.2021 r.

Baza Konkurencyjności ogloszenie_54003

Zapytanie ofertowe

Opublikowano 28.06.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza Konkurencyjności rozstrzygniecie_ogloszenia_54003

Usługa zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetowej dla Centrum Naukowo – Wdrożeniowego CENWIS Politechniki Świętokrzyskiej, wraz ze spacerem wirtualnym oraz usługą pozycjonowania strony www w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: asobolewski@tu.kielce.pl do dnia 07.06.2021 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Opublikowano 14.06.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie baza konkurencyjności – rozstrzygniecie_ogloszenia_48849

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę i montaż systemu projekcyjnego w ramach platform uruchomieniowych do projektowania niskoenergetycznych systemów wbudowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 29.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie Baza Konkurencyjności ogloszenie_43616

Opublikowane 30.04.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę układu do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 28.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie Baza Konkurencyjnosci ogloszenie_43602

Opublikowane 30.04.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją wsporczą – dla projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (nr RPSW.01.01.00-26-0001/20)

termin składania ofert 28.01.2021 r.

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Opublikowano 10.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza konkurencyjności rozstrzygnięcie ogłoszenia_27891