ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę i montaż systemu projekcyjnego w ramach platform uruchomieniowych do projektowania niskoenergetycznych systemów wbudowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 29.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie Baza Konkurencyjności ogloszenie_43616

Opublikowane 30.04.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 19.04.2021 Modyfikowano: 30.04.2021
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: