Sukcesywna dostawa gazów technicznych dla Politechniki Świętokrzyskiej

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: andrzejd@tu.kielce.pl do dnia 18.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Oferta Wykonawcy

Umowa

Klauzula informacyjna

Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie RODO

Utworzono: Opublikowano: 07.10.2022 Modyfikowano: 15.11.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Monika Modyfikujący: Monika