Usługa zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetowej dla Centrum Naukowo – Wdrożeniowego CENWIS Politechniki Świętokrzyskiej, wraz ze spacerem wirtualnym oraz usługą pozycjonowania strony www w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

(Last Updated On: 14.06.2021)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: asobolewski@tu.kielce.pl do dnia 07.06.2021 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Opublikowano 14.06.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie baza konkurencyjności – rozstrzygniecie_ogloszenia_48849

 

Last Updated on 14.06.2021 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 18.05.2021 @ 13:03 Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2021 @ 14:51
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel