ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę układu do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 28.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie Baza Konkurencyjnosci ogloszenie_43602

Opublikowane 30.04.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 19.04.2021 Modyfikowano: 30.04.2021
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: