Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją wsporczą – dla projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (nr RPSW.01.01.00-26-0001/20)

termin składania ofert 28.01.2021 r.

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Opublikowano 10.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza konkurencyjności rozstrzygnięcie ogłoszenia_27891

Utworzono: Opublikowano: 20.01.2021 Modyfikowano: 10.02.2021
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: