ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA dostawę układu do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 23.09.2021 r.

Baza Konkurencyjności ogłoszenie_69547

Zapytanie ofertowe

Opublikowane 5.10.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza Konkurencyjności -rozstrzygniecie_ogloszenia_69547

Utworzono: Opublikowano: 15.09.2021 Modyfikowano: 05.10.2021
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: