Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie uprawnień do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 09.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano:13.04.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 01.04.2022 Modyfikowano: 27.04.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski