Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i Automatyki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: automatyka, elektronika i elektrotechnika
DATA OGŁOSZENIA: 5.09.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.10.2022

LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: elektrotechnika, automatyka, robotyka

Czytaj dalej

2 stanowiska asystenta w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja w Katedrze Systemów Informatycznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent – 2 osoby
DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja
DATA OGŁOSZENIA: 29.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.08.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: teleinformatyka, uczenie maszynowe, big data, Internet rzeczy

Czytaj dalej

Asystent w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja w Katedrze Systemów Informatycznych

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja
DATA OGŁOSZENIA: 28.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.08.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, systemy informacyjne, systemy wbudowane, cyberbezpieczeństwo

Czytaj dalej

Asystent w grupie pracowników dydaktycznych/ dyscyplina inżynieria mechaniczna

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
SPECJALNOŚĆ: automatyka i robotyka
DATA OGŁOSZENIA: 19.07.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.08.2022 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: automatyka i robotyka
OPIS: kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze automatyki i robotyki oraz mieć wiedzę związaną z tą specjalnością.

Czytaj dalej

Adiunkt / asystent badawczo-dydaktyczny w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: adiunkt / asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: (1) informatyka techniczna i telekomunikacja lub inna dyscyplina z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych obejmująca informatykę stosowaną oraz (2) nauki o zarządzaniu i jakości
DATA OGŁOSZENIA: 12.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, zastosowania informatyki, bazy danych, programowanie, wspomaganie procesów decyzyjnych

Czytaj dalej

Asystent w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: (1) informatyka techniczna i telekomunikacja lub inna dyscyplina z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych obejmująca informatykę stosowaną oraz (2) nauki o zarządzaniu i jakości
DATA OGŁOSZENIA: 12.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, zastosowania informatyki, zarządzanie
OPIS

Czytaj dalej

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub inżynieria lądowa i transport

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub inżynieria lądowa i transport
DATA OGŁOSZENIA: 06.07.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.08.2022 r.
LINK DO STRONY: HYPERLINK „https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/” https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

Czytaj dalej

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych /dyscyplina architektura i urbanistyka

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: architektura i urbanistyka
DATA OGŁOSZENIA: 1/07/2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1/08/2022
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: architektura i urbanistyka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Czytaj dalej

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych /dyscyplina historia

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: historia
DATA OGŁOSZENIA: 1/07/2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1/08/2022
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: historia, nauki humanistyczne, sztuka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Czytaj dalej

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
DATA OGŁOSZENIA: 06.07.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.08.2022 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria środowiska, fizyka budowli, audyt energetyczny, budownictwo pasywne

Czytaj dalej