Konkurs na stanowisko pracownika technicznego

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: starszy technik

SŁOWA KLUCZOWE: obsługa laboratorium dydaktycznego, obsługa sprzętu do analiz chemicznych, przygotowanie odczynników chemicznych.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (kierunek chemia, inżynieria chemiczna lub pokrewne)
 • dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, zaangażowanie i samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji;

Przewidywany zakres obowiązków:

 1. Pomoc techniczna w procesie dydaktycznym:
 • przygotowanie stanowisk do analiz chemicznych zgodnie z programem studiów,
 • obsługa techniczna zajęć laboratoryjnych,
 • przygotowanie odczynników do zajęć dydaktycznych, szkła, sprzętu i niezbędnej do realizacji zajęć aparatury,
 • obsługa urządzeń do chemicznej analizy instrumentalnej.
 1. Obsługa aparatury i urządzeń laboratoryjnych do analiz chemicznych.
 2. Zapewnienie zaopatrzenia w materiały i podstawowe wyposażenie techniczne laboratorium.
 3. Zapewnienie sprawności i bieżąca konserwacja przyrządów pomiarowych.
 4. Udział w pracach naukowo – badawczych Katedr:
 • przygotowanie stanowisk do analiz chemicznych, udział w przygotowaniu elementów badawczych i przeprowadzaniu badań.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys/CV,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Załącznik nr 1)

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Budownictwa i Architektury

Bud. A, pok. 6

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

Termin składania ofert upływa: 9.07.2024

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Zastrzega się prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Utworzono: 10.06.2024 Opublikowano: 10.06.2024 Modyfikowano: 10.06.2024
Autor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR