Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja

DATA OGŁOSZENIA:   15.01.2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  16.02.2024

LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, sztuczna inteligencja

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: systemy informacyjne, sztuczna inteligencja. Planowane zajęcia dydaktyczne z zakresu programowania komputerów, systemów informacyjnych, projektowania aplikacji internetowych.

Kandydat powinien:

 • posiadać stopień doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie rozwoju oprogramowania
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy potwierdzony publikacjami
 • mieć czynny udział w konferencjach krajowych i/lub międzynarodowych
 • posiadać doświadczenie w realizacji badań naukowych (udział w realizacji grantów)
 • wykazywać się biegłą znajomością języka angielskiego na poziomie C1, a w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
  w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami

Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
 • odpis dyplomu ukończenia studiów lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora,
 • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

 

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 16.02.2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.

Utworzono: 15.01.2024 Opublikowano: 15.01.2024 Modyfikowano: 16.01.2024
Autor: dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR