Konkursy na stanowiska

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod numerem tel. 41 34 24 367 lub e-mail iod@tu.kielce.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie
  • Politechnika Świętokrzyska będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie
  • jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie
 1. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 3. posiada Pani/Pan prawo do:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych.
 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Kwestionariusz osobowy


Wydział Budownictwa i Architektury

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka (19.07.2021)

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury (25.10.2019)

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego na Wydziale Budownictwa i Architektury (25.10.2019 r.)

Data utworzenia: 14.06.2021 @ 12:34
Informację wytworzył: Dziekan Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki


Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i Automatyki (28.06.2021)

Asystent – dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja – w Katedrze Systemów Informatycznych (3.02.2020 r.)

Data utworzenia: 25.05.2020 @ 9:24
Informację wytworzył: Dziekan Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych (23.04.2021)

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych (14.12.2020)

Data utworzenia: 10.03.2021 @ 10:15
Informację wytworzył: Dziekan Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn


konkurs na stanowiska profesora Uczelni – dyscyplina inżynieria mechaniczna (8.02.2021)

Konkurs na stanowisko asystenta w KTMiM (4.09.2020)

Konkurs na stanowisko asystenta WMiBM (16.04.2020)

Konkurs na stanowisko administracyjne WMiBM (15.01.2020)

Data utworzenia: 7.05.2021 @ 09:37
Informację wytworzył: Dziekan Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego


Konkurs na stanowisko adiunkta/ asystenta – dyscyplina informatyka stosowana oraz nauki o zarządzaniu i jakości (17.09.2021 r.)

Konkurs na 2 stanowiska: adiunkta/asystenta w Katedrze Inżynierii Produkcji  – dyscyplina: inżynieria biomedyczna lub inżynieria mechaniczna (18.01.2021 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Informatyki i Matematyki Stosowanej – dyscyplina: matematyka lub nauki o zarządzaniu i jakości (18.01.2021 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Informatyki i Matematyki Stosowanej – dyscyplina: matematyka lub inżynieria mechaniczna (18.01.2021 r.)

adiunkta – Informatyka (13.09.2020)

adiunkt – dyscyplina nauki fizyczne/ w Katedrze Matematyki i Fizyki (3.09.2019)

profesor uczelni – dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakości (10.07.2020)

adiunkt – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse (13.09.2020)

Data utworzenia: 24.05.2021 @ 08:42
Informację wytworzył: Dziekan Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Pozostałe


Politechnika Świętokrzyska ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Rozwoju Zaplecza Badawczego

Data utworzenia: 16.12.2020 @ 08:31
Informację wytworzył: Kierownik Dział Rozwoju Zaplecza Badawczego

Konkurs na stanowisko Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Data utworzenia: 3.09.2020 @ 13:34
Informację wytworzył: Kierownik Dział Kadrowo-Płacowy

Politechnika Świętokrzyska zatrudni pracownika na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale Aparatury i Ewidencjonowania Majątku

Data utworzenia: 9.06.2020 @ 13:34
Informację wytworzył: Kierownik Dział Aparatury i Ewidencjonowania Majątku

Konkurs na stanowisko administracyjne COWI

Data utworzenia: 13.05.2020 @ 13:34
Informację wytworzył: Dyrektor Centrum Ochrony Własności Intelektualnej

Pracownik na stanowisku pracownik administracyjno-finansowy w Centrum Kształcenia Ustawicznego (11.03.2020)

Data utworzenia: 05.03.2020 @ 13:34
Informację wytworzył: Kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego

Pracownik na stanowisku robotnik wykwalifikowany – ciepłownik/hydraulik w Dziale Zaplecza Technicznego (25.01.2021)

Pracownik na stanowisku robotnik wykwalifikowany – ciepłownik/hydraulik w Dziale Zaplecza Technicznego (05.11.2019)

Data utworzenia: 7.10.2019 @ 12:13
Informację wytworzył: Kierownik Dział Zaplecza Technicznego

Dział Administracyjno-Gospodarczy zatrudni pracownika na stanowisko sprzątaczki (22.07.2020)

Politechnika Świętokrzyska zatrudni pracownika na stanowisko pomocniczego pracownika obsługi – szatniarza/szatniarki (31.01.2020)

Konkurs na stanowisko – starszy portier (22.10.2019)

Data utworzenia: 25.07.2020 @ 12:14
Informację wytworzył: Kierownik Dział Administracyjno-Gospodarczy

Oferta zatrudnienia na stanowisko – portier (2.07.2021)

Stanowisko pomocniczy pracownik obsługi (9.09.2020)

Stanowisko portier (9.09.2020)

Portier w Domu Studenta (10.08.2020)

Data utworzenia: 4.09.2009 @ 12:14
Informację wytworzył: Kierownik Dział Administracji Domów Studenckich

Pracownik techniczny w Sekcji Komputeryzacji Administracji (26.08.2020)

Data utworzenia: 17.08.2020 @ 14:16
Informację wytworzył: Z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji Procesu Zarządzania Sekcja Komputeryzacji Administracji

Konkurs na stanowisko – doktorant stypendysta

Ogłoszenia o naborze stypendysty do grantu

Konkurs na doktoranta stypendystę

Data utworzenia: 23.06.2021 @ 09:53
Informację wytworzył: Kierownik Dział Badań

Ogłoszenie o naborze na stanowisko w Ośrodku Transferu Technologii

Data utworzenia: 1.06.2021 @ 08:31
Informację wytworzył: Kierownik Ośrodek Transferu Technologii
Utworzono: Opublikowano: 14.06.2019 Modyfikowano: 27.09.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR