Konkursy na stanowiska

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod numerem tel. 41 34 24 367 lub e-mail iod@tu.kielce.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie
  • Politechnika Świętokrzyska będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie
  • jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie
 1. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 3. posiada Pani/Pan prawo do:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych.
 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Kwestionariusz osobowy


Wydział Budownictwa i Architektury

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Budownictwa i Architektury (25.10.2019)

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego na Wydziale Budownictwa i Architektury (25.10.2019 r.)

Data utworzenia: 25.09.2019 @ 12:34
Informację wytworzył: Dziekan Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki


Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki


Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

asystent – dyscyplina inżynieria mechaniczna lub automatyka, elektronika i elektrotechnika w Katedrze Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn (03.09.2019 r.)

Data utworzenia: 15.07.2019 @ 11:24
Informację wytworzył: Dziekan Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

adiunkt – dyscyplina nauki fizyczne/ w Katedrze Matematyki i Fizyki na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego (3.09.2019)

Data utworzenia: 13.06.2019 @ 09:34
Informację wytworzył: Dziekan Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Pozostałe

Pracownik na stanowisku robotnik wykwalifikowany – ciepłownik/hydraulik w Dziale Zaplecza Technicznego

Data utworzenia: 7.10.2019 @ 12:13
Informację wytworzył: Kierownik Dział Zaplecza Technicznego

Konkurs na stanowisko – starszy portier

Data utworzenia: 15.10.2019 @ 13:34
Informację wytworzył: Kierownik Dział Administracyjno-Gospodarczy
Data publikacji: 14.06.2019 @ 08:05 Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 @ 14:40
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR