Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DZIEDZINA NAUKI: nauki inżynieryjno – techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: architektura i urbanistyka

DATA OGŁOSZENIA:  20/11/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21/12/2023

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: architektura, urbanistyka

 OPIS:

Wymaganie stawiane kandydatowi:

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku architektura, architektura i urbanistyka
 2. Predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 3. Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej (minimum roczne);
 4. Udokumentowane osiągnięcia naukowe w dyscyplinie architektura i urbanistyka w postaci artykułów naukowych opublikowanych w roku 2023 o wartości minimum 70 punktów;
 5. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektonicznego (minimum roczne);
 6. Znajomość oprogramowania Autocad, Archicad, Photoshop, Revit;
 7. Biegła znajomość języka angielskiego;
 8. W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Przewidywany zakres zadań:

 1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Projektowanie wstępne architektoniczne i urbanistyczne, Zintegrowane wstępne projektowanie architektoniczne
  i urbanistyczne;
 2. Prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej;
 3. Prace organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŚk,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • plan rozwoju naukowego,
 • wykaz publikacji naukowych, osiągnięć dydaktycznych i zawodowych,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Budownictwa i Architektury

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

 25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Zastrzega się prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


Informacja o wynikach konkursu

Utworzono: 20.11.2023 Opublikowano: 17.11.2023 Modyfikowano: 05.02.2024
Autor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR