Konkurs na zatrudnienie pracownika w Dziale Administracji Domów Studenckich

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika w Dziale Administracji Domów Studenckich na stanowisko sprzątaczka

 Wymagania :

  • Wykształcenie: zawodowe
  • Dokładność i sumienność podczas wykonywania powierzonych obowiązków,
  • Wysoka kultura osobista,
  • Umiejętności pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
  • Umiejętności społeczne w kontaktach z młodzieżą,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • cv wraz z listem motywacyjnym,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (link)

Szczegółowe informacje  dotyczące wymagań dodatkowych, zakresu wykonywanych zadań i wymaganych dokumentów, dostępne są   pod numerem tel. 041 34 24  649  w godzinach od 9-12.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16.02.2024 r w Biurze Kanclerza pok. nr 31 budynek D lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Biuro Kanclerza

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Utworzono: 12.02.2024 Opublikowano: 12.02.2024 Modyfikowano: 12.02.2024
Autor: dr Artur Szmidt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR