Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej w ramach realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 09.05.2024 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Opublikowano: 09.05.2024 r.

Odpowiedź na pytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz o odrzuceniu ofert

Dostawa arkuszy blachy z czarnej stali, płyty aluminiowej oraz kompozytów włóknistych w ramach realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 08.05.2024 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I oraz części II oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części III

 

Dostawa statuetek dla zwycięzców konkursu „O Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej” w ramach projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 08.04.2024 r. g. 10:00

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – wzór oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert

Informacja dotycząca odstąpienia od zawarcia umowy

Usługa gastronomiczna polegająca na zapewnieniu wyżywienia dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem:: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  do dnia 26.02.2024r. g. 10:00

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów połączonych z warsztatami z zakresu obsługi systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, zbudowanego w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” na potrzeby Politechniki Świętokrzyskiej

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 06.12.2023 r.

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Zapytanie Ofertowe

Informacja o unieważnieniu postępowania

Usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi mikroskopu skaningowego w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 , Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 03.11.2023 r.

Zapytanie_ofertowe

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Umowa

  1. Załącznik nr 1 do wzoru umowy
  2. Załącznik nr 2 do wzoru umowy

Załącznik nr 3 – umowa powierzenia

Klauzula informacyjna

Opublikowano:07.11.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Sieci przemysłowe ProfiNet” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 , Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 03.11.2023 r.

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

  1. Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
  2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Usługę przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia „MasterCAM – kurs online”” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 , Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 23.10.2023 r.

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

  1. Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
  2. Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą