Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu ”Efektywne metody pracy dydaktycznej – szkoła tutorów akademickich, sztuka motywowania, odkrywanie talentów” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 23.06.2021 r.

Zapytanie Ofertowe

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi programu „System R” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 03.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Opublikowano: 08.06.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetowej dla Centrum Naukowo – Wdrożeniowego CENWIS Politechniki Świętokrzyskiej, wraz ze spacerem wirtualnym oraz usługą pozycjonowania strony www w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: asobolewski@tu.kielce.pl do dnia 07.06.2021 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystania skaningu laserowego dla studentów kierunku GIK w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202117 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 20.05.2021 r.

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 24.05.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia zewnętrznego : Nowoczesne techniki pomiarowe dla GIK w zakresie modelowania inf. o budynkach na podst. nowoczesnych danych geodezyjnych dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202117 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 20.05.2021 r.

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 24.05.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty