Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu elektrotechniki i aparatury szaf sterowniczychw ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 12.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Opublikowano: 14.10.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu automatyki przemysłowej i sterowania w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 12.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 14.10.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu SolidWorks CAD modelowanie części i założeń w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 12.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 14.10.2022 r.

Informacja o odrzuceniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu TIA-Portal Ekspert i TIA OPT – Dobre praktyki programistyczne Siemens Simatic S7-1500/S7-1200 w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 26.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 19.02.2022 r.

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności-zmiana

Opublikowano: 04.10.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie uprawnień do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 01.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 27.05.2022 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 06.06.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie uprawnień do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 05.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 18.05.2022r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie uprawnień do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 09.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano:13.04.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Usługa przeprowadzenia kursów – szkoleń certyfikowanych, w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 , Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” : CZĘŚĆ I: Szkolenie z ABAQUSa w zakresie ABAQUS/Standard i ABAQUS/Explicit; CZĘŚĆ II: Szkolenie z ABAQUSa w zakresie Modeling Fracture and Failure with Abaqus.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 24.01.2022r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa przeprowadzenia egzaminu certyfikującego ECB*L (I i II stopień) w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 24.01.2022r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty