Dostawa statuetek dla zwycięzców konkursu „O Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej” w ramach projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 08.04.2024 r. g. 10:00

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – wzór oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert

Informacja dotycząca odstąpienia od zawarcia umowy

Utworzono: Opublikowano: 29.03.2024 Modyfikowano: 11.04.2024
Autor: Administrator Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Monika