Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów połączonych z warsztatami z zakresu obsługi systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, zbudowanego w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” na potrzeby Politechniki Świętokrzyskiej

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 06.12.2023 r.

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Zapytanie Ofertowe

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 28.11.2023 Modyfikowano: 06.12.2023
Autor: Administrator Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski