Usługa gastronomiczna polegająca na zapewnieniu wyżywienia dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem:: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  do dnia 26.02.2024r. g. 10:00

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Utworzono: Opublikowano: 16.02.2024 Modyfikowano: 27.02.2024
Autor: Administrator Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Monika