Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu elektrotechniki i aparatury szaf sterowniczychw ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 12.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu automatyki przemysłowej i sterowania w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 12.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu SolidWorks CAD modelowanie części i założeń w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 12.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

 

 

Usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu TIA-Portal Ekspert i TIA OPT – Dobre praktyki programistyczne Siemens Simatic S7-1500/S7-1200 w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 26.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 19.02.2022 r.

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności-zmiana

Opublikowano: 04.10.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia z zakresu „Efektywne metody pracy dydaktycznej – Szkoła tutorów akademickich, sztuka motywowania , odkrywanie talentów” w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jdlugosz@tu.kielce.pl do dnia 15.06.2022r.

Zapytanie ofertowe

Usługa organizacji 2-dniowej konferencji pt.”Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji budowlanych” w ramach realizacji projektu Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monikach@tu.kielce.pl do dnia 09.06.2022r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert

Wykonanie oraz dostarczenie na Politechnikę Świętokrzyską materiałów promocyjno-reklamowych, w ramach projektu „CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWEGO INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R OSI i „Innowacje i Nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oferta powinna być przesłana w formie dokumentowej -zeskanowanej w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aosman@tu.kielce.pl lub za pośrednictwem  bazy konkurencyjności do dnia do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 15.30. 

Powyższe nie wyklucza wniesienia oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora publicznego Poczta Polska, kurierem lub osobiście w Biurze Projektu Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, budynek B pok. 17

Baza konkurencyjności ogloszenie_111176

Zapytanie ofertowe

Opublikowano dn. 15.06.2022r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza konkurencyjności – rozstrzygniecie_ogloszenia_111176

Wykonanie roboty budowlanej obejmującej odbudowę wiaty śmietnikowej po pożarze zlokalizowanej na terenie Politechniki Świętokrzyskiej przy ul. Studenckiej w Kielcach wraz z pracami rozbiórkowymi i porządkowymi

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: durin@tu.kielce.pl do dnia 10.06.2022r.

Zapytanie ofertowe