Usługa prac eksperymentalno-rozwojowych w ramach realizacji projektu B+R POIR.01.01.01-00-0110/22, pt. „Autonomiczny koordynator ekoróżnorodnych zasobów transportowych” z podziałem na 2 części. Część I – Informatyk/analityk danych w zakresie informacji przestrzennych. Część II – Informatyk/analityk danych w zakresie modułów planistycznych.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: r.belka@tu.kielce.pl do dnia 27.01.2023 r.

Zapytanie Ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Usługa prac eksperymentalno-rozwojowych w ramach realizacji projektu B+R POIR.01.01.01-00-0110/22, pt. „Autonomiczny koordynator ekoróżnorodnych zasobów transportowych”,

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: r.belka@tu.kielce.pl do dnia 27.01.2023 r.

Zapytanie Ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

 

 

 

Opracowanie graficzne, wydruk i dystrybucja oferty dla przedsiębiorców w formie folderu – w ramach projektu pn. „CENWIS DESIGN SPRINT”- innowacyjna usługa technologiczno-gospodarcza Politechniki Świętokrzyskiej realizowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Nauka dla Społeczeństwa ” na podstawie umowy nr NdS/529020/2021

Oferta powinna być przesłana w formie dokumentowej – zeskanowanej w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aosman@tu.kielce.pl do końca dnia 7.11.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe

Opublikowano dn. 04.11.2022r.:

Opublikowano dn. 17.11.2022r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert

 

Usługa w zakresie naprawy, przeglądu, kalibracji, wymiany płynów eksploatacyjnych, wymiany zużytych części: tokarki uniwersalnej OPTI D 460×1000-DPA; tokarki uniwersalnej w kłach z wyposażeniem, CDS 6250BX1500; szlifierki do płaszczyzn, KGS1224AHD

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lukasn@tu.kielce.pl do dnia: 03.11.2022r.

Zapytanie ofertowe

Oferta Wykonawcy

Umowa

Klauzula Informacyjna

Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną i nie prowadzącą działalności gospodarczej

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie RODO

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu elektrotechniki i aparatury szaf sterowniczychw ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 12.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Opublikowano: 14.10.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu automatyki przemysłowej i sterowania w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 12.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 14.10.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu SolidWorks CAD modelowanie części i założeń w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 12.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 14.10.2022 r.

Informacja o odrzuceniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu TIA-Portal Ekspert i TIA OPT – Dobre praktyki programistyczne Siemens Simatic S7-1500/S7-1200 w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 26.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 19.02.2022 r.

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności-zmiana

Opublikowano: 04.10.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty