Dostawa filamentu do drukarki 3D BambuLab P1P

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mskrzyniarz@tu.kielce.pl do dnia 21.03.2024 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 13.03.2024 Modyfikowano: 27.03.2024
Autor: Administrator Publikujący: Monika Modyfikujący: Monika