Usługa gastronomiczna w dniu 10.04.2024r. w Łodzi polegająca na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu w związku z realizacją Zadania nr XV projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 03.04.2024 r. g. 10:00

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Utworzono: Opublikowano: 26.03.2024 Modyfikowano: 05.04.2024
Autor: Administrator Publikujący: Monika Modyfikujący: Monika