Usługa gastronomiczna polegającą na zapewnieniu wyżywienia w dniu 26 marca 2024 r. dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beataw@tu.kielce.pl do dnia 18.03.2024 r. g. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 08.03.2024 Modyfikowano: 19.03.2024
Autor: Administrator Publikujący: Monika Modyfikujący: Monika