Usługa gastronomiczna w dniu 24.04.2024 r. oraz w dniu 25.04.2024 r. w Otwocku w ramach Projektu pod nazwą „Dziś uczeń – jutro student” ;nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,  do dnia 22.04.2024 r. g. 10:00

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Usługa gastronomiczna w dniu 10.04.2024r. w Łodzi polegająca na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu w związku z realizacją Zadania nr XV projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 03.04.2024 r. g. 10:00

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Usługa gastronomiczna w dniu 04.04.2024r. w Warszawie polegająca na zapewnieniu wyżywienia dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach realizacji Zadania nr XV „Kształcenie w terenie – wyjazdowe szkolenia edukacyjne dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych” projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pldo dnia 26.03.2024r. g. 10:00

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Usługa gastronomiczna polegającą na zapewnieniu wyżywienia w dniu 26 marca 2024 r. dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beataw@tu.kielce.pl do dnia 18.03.2024 r. g. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa gastronomiczna polegająca na zapewnieniu wyżywienia dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  do dnia 08.03.2024r. g. 10:00

Usługa gastronomiczna w Łodzi polegająca na zapewnieniu wyżywienia dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) w ramach realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student”

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 -Wzór umowy

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa zasilacza HTSU-F do mikroskopu skaningowego SEM FEI Company Quanta FEG 250 wraz z jego montażem

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.smiglarski@tu.kielce.pl lub w formie tradycyjnej (pocztą lub dostarczona osobiście) na adres: Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Wydział Budownictwa i Architektury, Dział Inżynieryjno-Techniczny, Paweł Śmiglarski, budynek „A” pok. 2.26HA do dnia  5 maja 2023 r. (piątek) do godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Klauzula informacyjna

Wzór umowy